Els orígens medievals de l’economia sostenible

RHN 181/2017 | Event

Organisers: Juan Vicente García Marsilla, Universitat de València, Departament d'Història Medieval / CiSEM / LaMOP Université Paris-I Panthéon-Sorbonne

11-12 December 2017, Facultat di Geografica i Història, Sala de Juntes, Universitat de València (Spain)

 

Congreso internacional:
Els orígens medievals de l’economia sostenible. Reciclatge i reutilització (segles XIII-XV)

El concepte “economia sostenible”, que pot semblar-nos molt recent, i ha esdevingut una mena de mantra als discursos dels nostres polítics, es remonta en realitat molt enrere en el passat, encara que amb un sentit diferent a l’actual. En un món en què la producció massiva era encara impensable, proporcionar una “segona vida” a les coses era sovint una necessitat. Però, a més a més, en alguns casos hi existia també un culte reverencial cap als objectes del passat, de manera que la reutilització i el reciclatge eren realitats inherents a les societats medievals, directament relacionades amb la seua supervivència i la seua pròpia identitat.

Al congrés internacional “Els orígens medievals de l’economia sostenible. Reciclatge i reutilizació (segles XIII-XV)”, investigadors de diverses universitats franceses i espanyoles duran a terme una primera revisió de les possibilitats que hi ofereix aquest camp d’estudi, examinant des d’obres a les quals avui un dia trobem un valor artístic, a aspectes relacionats amb l’economia productiva i el reaprofitament de deixalles industrials, sense oblidar el mercat de segona mà, molt més actiu i important en aquells segles d’allò que pot imaginar-se.

Programme:

Dilluns, 11 de Desembre

10 h. Obertura i presentació del congrés
Philippe BERNARDI i Juan Vicente GARCÍA MARSILLA

Nous usos per a la bellesa

10,30 h. Du neuf faute de vieux ? Les matériaux de récupération dans la construction médiévale
Philippe BERNARDI (Université Paris-I Sorbonne)

11,30 h. Camafeus romans a la Corona d’Aragó medieval
Francesca ESPAÑOL (Universitat de Barcelona)

12,30 h. Pausa i café

13 h. Réemploi, dépôt public ou gardiens sacrés? L'insertion d'actes diplomatiques dans les livres saints au haut Moyen Âge
Laurent JÉGOU (Université de Paris-I Sorbonne)

Reciclatge i producció

16 h. Reciclaje y reutilización de residuos de labores productivas en la Europa medieval
Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE (Universidad de Córdoba)

17 h. Remploi et recyclage des métaux ferreux au Moyen-Age: de la forge à la cathédrale
Philippe DILLMANN (Centre National de la Recherche Scientifique)

18 h. Economia rural i reciclatge. La reutilització d’estris agrícoles al País Valencià tardomedieval
Antoni FURIÓ (Universitat de València)

 

Dimarts, 12 de Desembre

10 h. Presentació
El Mercat de Segona mà

10,30 h. "...de poca valor". Libros de segunda mano en la Baja Edad Media
María Luz MANDINGORRA (Universitat de València)

11,30 h. Ropas de ocasión ydifusión de las modas en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV)
Juan Vicente GARCÍA MARSILLA (Universitat de València)

13h. Conclusions i acomiadament

Source: http://www.medievalistas.es