Review: Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym / Rural communities in Eastern Galicia in the interwar period