Review: Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym / Rural communities in Eastern Galicia in the interwar period

RHN 149/2019 | Review

Review published by H-Soz-Kult (December 2019)

Reviewed for H-Soz-Kult by Diana Siebert, Historisches Seminar, Universität Siegen

 

Olga Linkiewicz, Lokalnosc i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym [Lokalität und Nationalismus. Dörfliche Gesellschaften in Ostgalizien in der Zwischenkriegszeit], Kraków: UNIVERSITAS 2018, 364 pp., € 8,52, ISBN: 97883-242-3415-8.

 

Source: H-Soz-Kult